Organizator w sposób szczególny zachęca do udziału dzieci i młodzież, znającą zasady gry w szachy i potrafiącą samodzielnie rozegrać partię szachową. Dorośli biorący udział w imprezie, wystąpią w podwójnej roli tj. zawodników rywalizujących w turnieju szachowym o tytuł „Szachowego Arcy-Mikołaja” oraz gości, opiekunów i kibiców, którzy wspomagać będą najmłodszych w ich zmaganiach o prymat w turnieju „młodzieżowym”. Na zakończenie uhonorowani zostaną zwycięzcy w obu grupach wiekowych a świeżo wyłoniony „Arcy-Mikołaj”, wręczy upominki wszystkim młodocianym uczestnikom rozgrywek.

Dopuszczamy możliwość indywidualnego wzbogacania puli upominków i gadżetów, przez „Mikołajów” biorących udział w naszej imprezie. Szczegóły organizacyjne zamieszczono w regulaminie dostępnym na facebooku – profil Klubu Sportowego ALTERNATYWA oraz stronie turnieju na www.chessarbiter.com

Zarząd K.S. ALTERNATYWA w Szydłowcu