Wieś w odległości ok. 2 km na wschód od Orońska drogą powiatową 34472.

Nieopodal w lesie znajduje się cmentarz z pierwszej wojny światowej, na którym są pochowani żołnierze armii austriacko – węgierskiej i niemieckiej polegli w latach 1914 – 1915.