11 października 2017r.w auli szkolnej odbyły się uroczystości związane z obchodami XVII Dnia Papieskiego podczas których uczniowie podziękowali za wielki pontyfikat swojego Patrona Jana Pawła II.

Tegoroczny Dzień Papieski wzywał do kroczenia drogą nadziei i bycia świadkiem Chrystusa w życiu. Uczniowie klasy 3a gimnazjum w przedstawieniu teatralnym przygotowanym  przez panie Wiolettę Grzyb, Annę Tokarską, Paulinę Kalugę, Elizę Waszczyk przypomnieli naukę Jana Pawła II o nadziei chrześcijańskiej.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Burmistrz Szydłowca – Artur Ludew, Wicestarosta Powiatu w Szydłowcu – Adam  Włoskiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu – Józef Jarosiński, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Szydłowcu – Anna Majstrak, Pełnomocnik do spraw społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi – Jadwiga Kopycka, Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego – Justyna Jezierska, Dyrektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Elżbieta Pawlak, Dyrektor PSP im. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej – Marta Owczarek.