22 maja w sali widowiskowej Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbył się II Powiatowy Koncert Profilaktyczny pt.: „Usłyszcie …to ślad, który po nas pozostał”. Organizatorem koncertu był Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Celem koncertu profilaktycznego było przeciwdziałanie uzależnieniom, unikanie ryzykownych zachowań oraz niepodejmowanie działań zagrażających własnemu życiu. W koncercie wystąpili uczniowie z następujących szkół:

 • Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach, Opiekun: Julia Majewska, uczestnicy: Natalia Wichert, Eryka Paradowska, utwory: „Priorytety”- Paktofonika;
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie, opiekun grupy: Kinga Pacek, uczestnicy: Adam Czyż, Emilia Czyż, Emilia Siwiorek, utwory:  Hey Brother!, Avicii- Bergling;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, opiekun grupy: Kinga Wesołowska, uczestnicy: Joanna Kobel,  z utworem
  pt.: „ I have nothing” Whitney Houston, uczestnicy: Julia Kosno
  z uworem Erth Song- Michael Jackson;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, opiekun grupy: Beata Gołąbek,uczestnicy: Julia Jaworska „ Wehikuł czasu”- Dżem;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza
  w Szydłowcu, opiekun grupy: Małgorzata Sobońska, uczestnicy: Milena Marlica,  utwór: „List do M”- Dżem, Ernest Bąk, utwór: „Valerie” Amy Winehouse;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka

Opiekun grupy:  Ewa Karpeta, uczestnik: Dominika Sokołowska, „Whisky moja żono”- Dżem;

 • Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza
  w Szydłowcu, opiekunowie grupy: Ilona Janka, Ewa Przygodzka – Erbel, uczestnicy: Jakub Tyka, Julia Nikodem  „Dom wschodzącego słońca”- The Animals.

Po występach wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwa w II Powiatowym Koncercie Profilaktycznym oraz upominki. Sponsorami nagród byli: Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Joanna Strzelecka, Burmistrz Miasta Szydłowca Artur Ludew, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu Jadwiga Kopycka, Wójt Gminy  Mirów- Artur Siwiorek, Wójt Gminy  Chlewiska- Waldemar Sowiński, Wójt Gminy Orońsko- Henryk Nosowski, Wójt Gminy Jastrząb- Andrzej Bracha.