W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej MOPS) w Szydłowcu informuje, że instytucja działa nadal i pracuje zgodnie z ustalonym czasem pracy, jednak mając na względzie zdrowie zarówno mieszkańców Gminy, jak i pracowników, wystosowano apel o ograniczenie wizyt w budynku MOPS-u do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw w formie korespondencji tradycyjnej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail.

Z tego względu również wypłata świadczeń w kasie MOPS-u odbywa się w systemie maksymalnie po 1 osobie obecnej w korytarzu przy kasie, pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie przed budynkiem.

Ponadto MOPS wprowadził zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego procedury organizacyjne, w tym procedury świadczenia usług dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze, procedury dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom/rodzinom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie MOPS informuje, że wszelkie decyzje administracyjne są doręczane za pośrednictwem poczty.

Zwrócono się również się z uprzejmą prośbą do wszystkich korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu o zakładanie rachunków bankowych w celu przelewania świadczeń z MOPS i dostarczenie numerów tych rachunków do Ośrodka. Wprowadzona została instrukcja pomocy (w formie dostarczania żywności, posiłków, leków) dla osób potrzebujących objętych kwarantanną.

Na podstawie tej instrukcji Ośrodek weryfikuje, czy dana osoba/rodzina wymaga pomocy, w sytuacji uzasadniającej udzielenie niezbędnego wsparcia MOPS współpracuje z wyznaczoną do tego celu jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej. MOPS cały czas również współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policją.

Ostatnią zmianą organizacyjną jaka została wprowadzona w MOPS-ie jest praca rotacyjno-zdalna. Zmiana ta ma na celu podzielenie pracowników w niektórych działach na pracujących zdalnie w domu i pracujących w Ośrodku.

Wszystkie informacje dot. pracy Ośrodka zostały umieszczone na stronie internetowej www.mopsszydlowiec.pl oraz na drzwiach wejściowych do siedziby MOPS-u (od strony ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego).