To nie w budynkach toczy się prawdziwe życie, a otaczający świat dostarcza fantastycznych możliwości do rozwoju zainteresowań i kreatywności uczniów.

Lekcja w terenie przynosi wiele korzyści uczniom. Od lepszego poznania omawianych rzeczy i zjawisk, ćwiczenia oraz kształtowania wyobraźni, rozwijania zdolności postrzegania, utrwalania wiadomości po nabywanie praktycznych umiejętności. Lekcje w terenie pozwalają nauczycielowi na nowatorską i ciekawą realizację tematu i chociażby z tego powodu mogą stanowić atrakcję dla uczniów. Zdobywanie wiedzy w ten sposób jest skuteczne, gdyż działa zasada w myśl której, to, co usłyszę, zapomnę, natomiast to, co zobaczę i zapamiętam – zrozumiem i zastosuję.

Takie formy zajęć na swoich lekcjach stosuje Pani Ewa Świercz – nauczyciel przyrody w naszej szkole. W ostatnim czasie przeprowadziła dwie takie lekcje. Zajęcia te poprzedzone były cyklem lekcji związanych tematycznie z wycieczkami.

Pierwsza wycieczka, to wyjście do Urzędu Miasta w Szydłowcu, gdzie sam Burmistrz Miasta, Pan Andrzej Jarzyński, przedstawił uczniom zakres działania i kompetencje samorządu terytorialnego jako organizacji społeczności lokalnej naszej gminy. Uczniowie, mając już teoretyczną podbudowę na ten temat, zadawali wiele pytań.

Drugie odwiedzone przez uczniów miejsce, to oczyszczalnia ścieków podlegająca Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu. Tam uczniowie zostali zapoznani z etapami oczyszczania nieczystości oraz pracą poszczególnych urządzeń. Dzięki życzliwości pracownika poznali cały system sterowania oraz urządzenia z jakich składa się oczyszczalnia. Byli też świadkami dowozu ścieków do oczyszczalni.

Zdobyte wiadomości będą pomocne uczniom na lekcjach przyrody, ale również później (w gimnazjum) na geografii, wiedzy o społeczeństwie, biologii oraz chemii.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu wraz z uczniami serdecznie dziękuje Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu – Burmistrzowi Szydłowca oraz Panu Bogdanowi Grzmilowi – Prezesowi Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu za umożliwienie przeprowadzenia wymienionych zajęć. Panu Burmistrzowi dziękujemy również za osobiste zaangażowanie się w przeprowadzenie lekcji.

innalekcja2