W ciepłym geście społecznościowego zaangażowania, prowadzący Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach postanowili działać na rzecz mieszkających tu osób zainteresowanych muzyką. Umieszczając post na profilu Facebook DPS, apelowali o przekazanie nieużywanych instrumentów muzycznych, takich jak akordeony, keyboardy czy tamburyny. Ich celem było przywrócenie życia zapomnianym sprzętom oraz umożliwienie mieszkańcom czerpania radości z muzyki.

Wysłany przez nich apel szybko znalazł oddźwięk w sercach wielu ludzi. Dzięki zaangażowaniu społeczności, liczne instrumenty trafiły na użytek mieszkańców DPS „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Podsumowanie akcji nie mogło być bardziej pozytywne. Dziękując wszystkim za wsparcie, organizatorzy zauważyli ogromną siłę wspólnotowego działania. Szczególne podziękowania kierowali w stronę osoby, która zaangażowała się w rozpowszechnienie ich apelu, Ingi Pytki-Sobutki, która przekierowała informacje o akcji zbierania instrumentów w DPS w Łaziskach do Make life harder, bardzo popularnego profilu na Instagramie, umożliwiając dotarcie do jeszcze większej liczby osób chętnych do pomocy.

Efekty akcji były widoczne natychmiast. Instrumenty znalazły nowych właścicieli, a radość płynąca z muzykowania rozbrzmiewała w społeczności „Domu Kombatanta” w Łaziskach.

Info i foto: