odejście obu pni tętniczych z prawej komory, mnogie ubytki przegrody międzykomorowej, zwężenie podpłucne, hipoplazja i zwężenie zastawki płucnej.

Karol jest uczestnikiem zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Mimo kilku operacji, które Karolek przeszedł w Polsce nie biega, bo bardzo szybko męczy się, a bywają dni, że z trudem sam się porusza. Nie ma już siły na rehabilitację, w której powinien uczestniczyć, by mieć szansę na wyjście z wielu uszkodzeń, będących wynikiem przebytych dotychczas operacji. Jedynym ratunkiem dla naszego synka jest teraz operacja w Münster (Niemcy), którą zgodził się przeprowadzić prof. Edward Malec, jeden z najlepszych na świecie kardiochirurgów. Termin operacji w Klinice Uniwersyteckiej, w której pracuje profesor , został wyznaczony na 9 października 2014 roku. Koszt operacji, pobytu w szpitalu i niezbędnych badań wynosi 37 tyś. 500 euro (około 160 tyś. zł). MIEJ SERCE I RATUJ SERCE KAROLKA

Karol jest podopiecznym Fundacji „Mam serce”. Wszelkie wpłaty prosimy kierować na: Fundacja „Mam serce”, ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa, Millenium Bank, nr 48 1160 2202 0000 0001 8388 3519 w tytule przelewu koniecznie należy wpisać KAROL WOJCIECHOWSKI. Wpłaty można również dokonywać przez Siepomaga: www.siepomaga.pl/do-remontu. WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY

Informacje o mnie znajdziecie na FB, stronie Fundacji Mam serce www.mam-serce.pl/komu-pomagamy/3-dzieciaki/436-komu-pomagamy-nowi  oraz na Sipomaga pod linkiem www.siepomaga.pl/do-remontu