Prowadzący „Akademię” zapraszają do przesyłania prac na e-mail:  apsz@onet.pl