Dzień Wszystkich Świętych to dzień podczas którego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca od lat organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych i zniszczonych nagrobków. 

Nie inaczej będzie w tym roku, dlatego bardzo zachęcamy wszystkich do wsparcia kwesty choćby symboliczną złotówką.

Od godziny 9 do godzin wieczornych przy bramach wejściowych na szydłowiecki cmentarz kwestować będzie 58 osób. Będą to obecne i dawne władze miasta i powiatu, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele urzędów, stowarzyszeń, instytucji, mediów, placówek kulturalnych i oświatowych. Wiele z tych osób bierze udział w kweście w dzień Wszystkich Świętych od bardzo dawna.

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na renowację starych przepięknych płyt nagrobnych mających wartość historyczną i artystyczną, świadczących o kunszcie szydłowieckich artystów kamieniarzy – powiedziała nam Irena Przybyłowska – Hanusz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca.