Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu pod opieką dyrektora, Karola Kopyckiego i Agnieszki Karpety uczestniczyli w szczególnej lekcji wiedzy o społeczeństwie, mianowicie w spotkaniu z przewodniczącym Rady Powiatu, Romanem Woźniakiem. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Szydłowieckiego.

Była to dla nas niebywała okazja, by dowiedzieć się o praktyce funkcjonowania samorządu powiatu szydłowieckiego, ale także, by posłuchać o karierze Romana Woźniaka związanego z samorządem od wielu lat.

Przewodniczący przybliżył słuchaczom przebieg swojej kariery samorządowca w powiecie z którym jest związany od 1998 roku, czyli od momentu przywrócenia powiatu szydłowieckiego w ramach reformy administracyjnej. Pełnił on funkcje pierwszego starosty, wicestarosty i radnego powiatu szydłowieckiego. Jednak początki jego działalności społecznej sięgają 1990 r., kiedy został wybrany radnym do Rady Gminy w Orońsku, a następnie wójtem Orońska.

Roman Woźniak przedstawił nam także procedurę zostania radnym poprzez wybory dodając, że najważniejszym warunkiem uzyskania poparcia od lokalnego społeczeństwa jest wsłuchiwanie się w jego głos i potrzeby. Ponadto dzięki niemu przypomnieliśmy sobie sposób organizacji i zakres działań organów samorządu powiatu, czyli rady powiatu oraz zarządu powiatu czele ze starostą.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę na zrealizowane projekty i podjęte przedsięwzięcia, które w minionych latach polepszyły życie mieszkańców oraz te, które na ten moment są priorytetem dla władz, czyli bezpieczeństwo społeczności powiatu.

Na koniec tej nietypowej lekcji uczestnicy mieli okazję zadawać pytania, między innymi pytali o niezrealizowane projekty czy inwestycje władz powiatu. Młodzież była również ciekawa kariery Romana Woźniaka, chcąc dowiedzieć się więcej o nim samym i jego wieloletnim doświadczeniu.

Przewodniczący podczas tego spotkania starał się uzmysłowić uczniom jak bardzo ważne jest interesowanie się sprawami miasta i regionu, w którym się żyje i zachęcał aby w przyszłości nie obawiać się podejmować różnych aktywności obywatelskich. Padła również propozycja kolejnych, podobnych lekcji, która spotkała się z ciepłym odzewem uczniów.