Siostra Magdalena Aleksandra Rojek CSMA pracująca od 21 lat przy parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i wieloletnia katechetka została uhonorowana medalem za niezmordowaną pracę wśród dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, służbę jako wolontariusz w środowiskowej świetlicy „Nazaret” oraz pełną poświęcenia pracę w Parafialnym Zespole Caritas.

Ostrobramska już po raz 10. przyznała medale Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus (Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia oddany). Podczas Mszy św odpustowej wczoraj w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamienna przyznano sześć medali i dyplomów wręczył bp Marek Solarczyk

O zasługach wyróżnionych mówił ks. kan. prof. dr hab. Marek Chmielewski, sekretarz Kapituły Ostrobramskiej.

W uroczystościach również wzięli udział burmistrz Szydłowca, Artur Ludew i przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu, Jadwiga Kopycka.

Info:

Foto: Parafia Świętego Zygmunta w Szydłowcu, UM w Szydłowcu