Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek przedłużyło nabór do 26. edycji Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „Złotego Gargulca”, która odbędzie się w dniach 8-10 października. SCK Zamek zaprasza amatorskie grupy teatralne do wysyłania swoich zgłoszeń.

Nabór trwa do 12 września.

Zamkowe Spotkania Teatralne to ogólnopolski przegląd dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich.

26. edycja rozszerzona jest o kategorię teatrów dorosłych!

Chętne do udziału w Spotkaniach amatorskie grupy teatralne proszone są o mailowe przesłanie karty zgłoszenia oraz linku do nagrań wideo swoich spektakli.

O szczegółach i warunkach uczestnictwa przeczytacie w regulaminie: http://sckzamek.pl/pliki-do-pobrania-2/

*W przypadku wprowadzenia obostrzeń i braku możliwości przeprowadzenia przeglądu w formie stacjonarnej, konkurs odbędzie się online lub hybrydowo.

W organizowanych od 1994 roku Zamkowych Spotkaniach Teatralnych o laur „Złotego Gargulca” uczestniczą teatry żywego planu, teatry lalkowe, teatry wykorzystujące techniki animacji jako uzupełnienie żywego planu i teatry prezentujące spektakle uliczne. Dwu lub trzydniowym prezentacjom konkursowym na szydłowieckim zamku towarzyszą warsztaty teatralne prowadzone przez specjalistów z dziedziny teatru i dziedzin pokrewnych oraz spektakle teatralne, w tym teatrów alternatywnych lub koncerty ciekawych artystów.

26. Edycja Zamkowych Spotkań dofinansowana jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2021.

info: SCK Zamek