Zarząd Powiatu w Szydłowcu przygotował zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Propozycja zmian dotyczy podwyżki dodatku funkcyjnego za powierzenie wychowawstwa klasy oraz dodatku za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach. Projekt uchwały, zgodnie z procedurą, zostanie poddany konsultacjom.

Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną na sesji Rady Powiatu.

źródło: szydlowiecpowiat.pl