Siedem ujawnionych nieprawidłowości – to bilans policyjnej lustracji dróg w okolicach szkół i placówek oświatowych.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu przeprowadzili lustrację dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Policjanci ujawnili siedem nieprawidłowości. Sześć dotyczyło braków oznakowania pionowego, a jedna – usunięcia gałęzi drzew zasłaniających oznakowanie.

Prowadzone przez policjantów działania mają na celu zadbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w okolicach placówek oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Mundurowi sprawdzali drogi i ulice pod kątem zasadności istniejącego już oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawienia, stanu technicznego oraz widoczności znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo zabezpieczających. Najczęściej wskazywane przez policjantów uchybienia, to brak oznakowania pionowego, w tym brak znaku A-17 (dzieci) oraz brak tablic ostrzegających T-27 (tzw. Agatka). Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania, zostały ujęte w protokole pokontrolnym.

Wnioski z przeprowadzonej lustracji zostały przekazane właściwym miejscowo zarządcom dróg, celem usunięcia uchybień.

info: policja.gov.pl