Gmina Szydłowiec realizuje zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec” opiewające na kwotę 194.329,43 zł.

Inwestycja realizowana jest przez firmę „Budromost – Starachowice”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Rybianka na odcinku 250,50 mb, utworzenie poboczy, zjazdów na posesję, umocnienie rowów przydrożnych oraz plantowanie skarp, humusowanie i obsianie trawą.

Zakończenie prac planowane jest w październiku br.

info. UM w Szydłowcu