Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu zrealizowali zadanie pn. „Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, Gmina Szydłowiec poprzez budowę ogrodzenia”.

Wykonanie ogrodzenia wokół działki i zlokalizowanej na niej świetlicy poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z obiektu oraz estetykę tego miejsca.

Koszt robót wyniósł 20 000,00 zł i został dofinansowany w 50% przez samorząd wojewódzki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

info. UM w Szydłowcu