Po raz kolejny uczniowie szydłowieckiego Sienkiewicza uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych!!!

Zdawalność w szkole wyniosła prawie 100% (tylko jednemu uczniowi nie powiodło się z jednego przedmiotu). Średnia krajowa wyników maturalnych wynosi 78,5%, a dla liceów – 84,4%. Jest to imponujący wynik naszych uczniów – jeszcze wyższy niż w ubiegłych latach!

Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Dyrekcja i nauczyciele