Pozytywnie został oceniony wniosek Gminy Szydłowiec z maja 2017 roku o dofinansowanie z funduszy UE projektu „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem w Szydłowcu, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina „Górnik”.

W tym roku wykonana została modernizacja jazu i zapory ziemnej zbiornika. Akwen oczyszczono i odmulono, umocniono także jego linię brzegową. Teren wokół zbiornika został zagospodarowany. Wykonano pielęgnację zieleni, wytyczono nowe trawniki oraz rabaty kwiatowe i nasadzenia. Wybudowano altany, alejki spacerowe z piaskowca i boiska do piłki plażowej. Zamontowano nowe ławki i urządzenia do zabawy dla dzieci. Nad zalewem wybudowano także drewniany pomost.

Dzięki kolejne dotacji zrealizowany zostanie II etap modernizacji zalewu. Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje m.in. montaż urządzeń do rekreacji i wypoczynku oraz budowę parkingów. Tereny położone nad rzeką Korzeniówką, a także budynek OSP wymagają obecnie gruntownej rewitalizacji. W/w projekt zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego nad Korzeniówką, tworzącego deptak ze ścieżką rowerową od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego wraz z budową drogi dojazdowej do ul. Rzecznej, budową przepustów, przebudową nawierzchni ulic Źródlanej i Rzecznej, oraz umocnieniem brzegów Korzeniówki. Projekt obejmuje także remont i modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki z adaptacją pomieszczeń I piętra na cele widowiskowe i termomodernizację budynku kina Górnik z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, jak panele fotowoltaiczne. Budynek zostanie wyposażony w nowe instalacje, w tym windy a także monitoring.

Dzięki skomunikowaniu zabytkowej części miasta z terenami rekreacyjnymi nad zalewem Szydłowiec stanie się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym. Z nowej infrastruktury będą korzystać mieszkańcy, a także coraz liczniej odwiedzający nasze miasto turyści.

Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja, która będzie kontynuacją zmian zachodzących w naszej gminie i dowodem na to, że w Szydłowiec dalej będzie się pozytywnie zmieniał.

Dofinansowanie projekty wynosi 75% całości kosztów inwestycji. Ponadto gmina będzie mogła się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa do 15 % wartości projektu.

info: UM Szydłowiec