30 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Orońsku odbyło się spotkanie, na którym Wójt Henryk Nosowski wręczył powierzenie na stanowisko dyrektorskie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie.

Funkcje dyrektora objęła Pani dr Kinga Janicka. W spotkaniu podczas którego Wójt wręczył powierzenie uczestniczyli także: Pan Józef Bakuła Sekretarz Gminy Orońsko oraz Marlena Pietras Inspektor ds. Oświaty. Złożyli gratulacje i życzenia wielu sukcesów oraz satysfakcji ze sprawowanej funkcji.

Info. Gmina Orońsko