W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety ,,Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, Powiat Szydłowiecki otrzymał z budżetu Województwa Mazowieckiego wsparcie finansowe na realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka raka piersi kobiet z Powiatu Szydłowieckiego”. Kwota dofinansowania wynosi 25 800 zł. Całkowita wartości zadania wynosi łącznie 32 250 zł.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną na terenie powiatu szydłowieckiego trzy spotkania profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne ze specjalistą z dziedziny onkologii.

Omówione zostaną kwestie dotyczące profilaktyki nowotworów piersi u kobiet, przeprowadzony zostanie również instruktaż samobadania piersi. Ponadto uczestniczki spotkania otrzymają informacje dotyczące dalszego postępowania w przypadku pojawienia się wątpliwości podczas samobadania piersi, diagnostyki oraz pomocy specjalistycznej.