Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach nabór POPC.01.01.00-14-0077/19 – złożyła wniosek „Publiczne hotspoty w Gminie Mirów”.

W ramach podpisanej Umowy POPC.01.01.00-14-0077/19 Gmina Mirów otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 64 368 zł

Wykonanych zostanie 12 punktów dostępu do internetu dla mieszkańców gminy. Zostanie udostępnionych 12 hotspotów, w tym 5 wewnętrznych i 7 zewnętrznych.

Wewnętrzne: świetlice – Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Rogów, Zbijów Duży, Zbijów Mały.

Zewnętrzne: Plac przy świetlicy w Bieszkowie Górnym, plac przy świetlicy w Bieszkowie Dolnym, plac przy świetlicy w Rogowie, plac przy świetlicy w Zbijowie Dużym, plac przy świetlicy w Zbijowie Małym, plac przy świetlicy w Mirowie Starym, plac przy budynku Gminy Mirów, altana, scena.

Realizacja projektu, przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy Mirów, umożliwi wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznaczoną religię lub światopogląd, stopień sprawności fizycznej – pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Stopień zamożności odbiorcy projektu nie będzie przeszkodą w skorzystaniu z darmowego internetu w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki darmowemu internetowi mieszkańcy będą częściej wychodzić na zewnątrz, nie musząc przesiadywać w czterech ścianach przed komputerem pracując, odrabiając lekcje lub czekając na ważną wiadomość. Będą mogli wszystkie te czynności uczynić na świeżym powietrzu nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Publiczny internet dla wszystkich jest dostępny w różnych miejscach użyteczności publicznej dostępnych dla osób o różnej sprawności w tym, osób z niepełnosprawnościami.