Nutki po raz czwarty zostały laureatami konkursu w dwóch kategoriach: II miejsce- kategoria Zespół, II miejsce- kategoria Solista- Kamila Guza.

W Kielcach po raz kolejny odbyła się Dziecięca Estrada Folkloru. Wydarzenie zorganizowane w formie konkursu przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego skierowane było do najmłodszych wykonawców i pasjonatów folkloru. Wśród nich znalazły się Radosne Nutki, które po raz czwarty zostały finalistą konkursu w dwóch kategoriach: solistów i zespołów śpiewaczych.

Dziecięca Estrada Folkloru zyskała sobie opinię ważnego wydarzenia kulturalnego oraz jednego z najbardziej interesujących i prestiżowych przeglądów muzyki ludowej w województwie świętokrzyskim.

W sobotę 16 marca kielecki WDK stał się miejscem spotkań i prezentacji muzycznych solistów śpiewaków, zespołów śpiewaczych, zespołów pieśni i tańca, kapel ludowych. W sali koncertowej rozbrzmiały pieśni ludowe zróżnicowane gatunkowo i tematycznie, w wykonaniu utalentowanych, dziecięcych i młodzieżowych wykonawców folkloru muzycznego. Na scenie prezentowali się młodzi wykonawcy, dla których muzyka ludowa i folklor to ogromne pasje. Uczestnicy konkursu byli zobowiązani do wykonywania nowo opracowanych programów, niewykonywanych podczas wcześniejszych edycji konkursu. Każdy z zespołów i solistów musiał zaprezentować minimum dwa utwory ludowe. Prezentowany repertuar musiał być zgodny z tradycjami regionu, który reprezentowali uczestnicy.

Jak co roku w Dziecięcej Estradzie Folkloru wzięły udział Radosne Nutki, które czwarty rok z rzędu zostały laureatami konkursu w dwóch kategoriach śpiewaczych. W tegorocznej edycji zajęły zaszczytne II miejsce w kategorii „zespół śpiewaczy”. W ubiegłych latach Nutki zajęły I, I, II miejsce. Solistka zespołu Kamila Guza kolejny raz została laureatką konkursu w kategorii „solista” zajmując również II miejsce. W kolejnych, poprzednich edycjach solistka zajęła III,II, I miejsce.

Konkurs miał na celu ochronę i dokumentację autentycznego śpiewu i muzyki oraz popularyzację tradycji i obyczaju ludowego poprzez przeprowadzenie przeglądu konkursowego. Nad przebiegiem przeglądu czuwała Rada Artystyczna, która oceniała typowość i dobór repertuaru, jego zgodność z tradycją regionu, czystość śpiewu, dykcję charakterystyczny sposób wykonania, interpretację (właściwy dobór tekstu i melodii, cechy gwarowe, charakterystyczne zawołania itp.), poziom artystyczny prezentacji i zgodność etnologiczną.

Wypełniona po brzegi wspaniałą publicznością sala jak zawsze niezwykle ciepło przyjmowała wszystkie artystyczne prezentacje. Konkurs był nie tylko wyjątkową okazją do wysłuchania tradycyjnych pieśni ludowych, ale także stwarzał możliwość zapoznania się z naszym bogatym dziedzictwem kulturowym.

Info i foto: