Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Szydłowiec, w sobotę 21 września zorganizowali uroczystości z okazji 450. rocznicy ustanowienia Unii Lubelskiej, upamiętnienia 618. rocznicy Unii Radomsko – Wileńskiej oraz stulecia urodzin Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego. 

Uroczystości zorganizowane były pod wysokim patronatem: Stanisława Karczewskiego – marszałka senatu RP oraz Marka Suskiego – szefa gabinetu politycznego i sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu, która koncelebrowana była wraz z inwestyturą Rycerzy św. Kazimierza Królewicza pod przewodnictwem JE ks. biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza.

Następnie na placu Rynek Wielki przy pomniku Tadeusza Kościuszki odbył się Apel Chwały Oręża Polskiego przeprowadzony przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego oraz Salut honorowy artylerii czarnoprochowej Bractw Kurkowych.

Głos zabrał m.in Marek Suski –  szef gabinetu politycznego i sekretarz stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Po zakończeniu uroczystości na Rynku uczestnicy przeszli do szydłowieckiego zamku, gdzie odbywały się główne uroczystości z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Podczas tej części zebrani mogli zobaczyć inscenizację teatralną Jerzego Treli, wysłuchać seminarium naukowego poświęconego Unii Lubelskiej, być świadkami założenia Stowarzyszenia Potomków Sygnatariuszy Unii Lubelskiej, a także otwarcia wystawy „Muzyka i instrumenty muzyczne Złotego Wieku w Polsce”.

Finałem sobotnich uroczystości był plenerowy Festyn Bracki na dziedzińcu szydłowieckiego zamku. Podczas Festynu odbyło się uroczyste wręczenie testimoniów nowych Dam i Braci Kurkowych i inwestytury nowych Kawalerów Rycerskiego Orderu św. Kazimierze Królewicza oraz wręczenie Krzyży Zasługi z Mieczami Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej i Krzyży 450-lecia Unii Lubelskiej.

Podczas części artystycznej wystąpili: Orkiestra Wojskowa z Dęblina, Małgorzata Jarecka z piosenkami Anny Jantar, Jan Pietrzak satyryk i bard, Chór Parafii Narodzenia NMP z Białej Podlaskiej oraz artystka o pseudonimie „Kate”.