Wieś w zachodniej części gminy Chlewiska przy drodze powiatowej 34316.

Wyraz Skłoby w języku staropolskim znaczył kłody. Przypuszczalnie w tym miejscu karczowano las, może istniała tu poręba. 11 kwietnia 1940 roku wieś została spacyfikowana za to, że współdziałała z Oddziałem Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W wyniku pacyfikacji zginęło 246 mężczyzn. Po tym tragicznym wydarzeniu Skłoby nazywano „wsią wdów”. Groby pomordowanych znajdują się na cmentarzu w lesie w pobliżu Chlewisk. Tam również wystawiono pomnik ku czci ofiar pacyfikacji.

W 1977 roku wieś została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldzkiego III klasy. Skłoby są ściśle powiązane ze Stefankowem i Nadolną. Nazywa się te miejscowości „trójwsią”. W Skłobach znajduje się szkoła podstawowa, a zamieszkuje wieś 555 osób. Cmentarz ofiar pacyfikacji – cmentarz zlokalizowany jest w lesie przy trasie Stefanków – Chlewiska, w odległości 2 km od Chlewisk. Cmentarz znajduje się kilkadziesiąt metrów od drogi. W centrum sporej polany znajdują się groby betonowe, jasne krzyże i lastrykowe nagrobki. Na środku cmentarza, na podwyższeniu umieszczono dwa kilkumetrowe głazy wraz z tablicami i napisem: „Wciąż oskarżamy dając świadectwo prawdzie”. Obok ustawiono drewniany krzyż. Tuż przy drodze znajduje się pomnik upamiętniający wydarzenia z 11 kwietnia 1940 roku.

30 marca 1940 roku oddział mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” toczył pod Huciskiem dwugodzinny bój z batalionem Waffen SS, który uczestniczył w operacji przeciw partyzantom na terenie powiatu koneckiego. Kika dni później Niemcy spacyfikowali kilkanaście wsi za pomoc jakiej ich mieszkańcy udzielili oddziałowi mjr „Hubala”. Jedną z nich była wieś Skłoby, gdzie Niemcy wymordowali prawie wszystkich mężczyzn, a wieś spalono. Cmentarz jest miejscem upamiętniającym te wydarzenia.