W dniu 23 listopada w Urzędzie Gminy w Orońsku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli środowiska naukowego, społecznego i samorządowego. Prof. Ewa Karolina Korcelli-Olejniczak z instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie szczegółowo przedstawiła projekt naukowy „RUSTIK” określając go jako Living Lab, inaczej żywe laboratorium badawcze.

Celem projektu „RUSTIK” jest umożliwienie podmiotom działającym na rzecz społeczności wiejskich i decydentom politycznym opracowania lepszych strategii, inicjatyw i polityk sprzyjających zrównoważonym przemianom na obszarach wiejskich poprzez pogłębianie naszego zrozumienia różnych funkcji obszarów wiejskich, cech charakterystycznych i przyszłych scenariuszy rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystanie ich potencjału oraz stawianie sobie wyzwań.

Czas trwania projektu przewidywany jest na 4 lata i będzie obejmował 14 Europejskich Regionów jako działania pilotażowe w tym 2 obszary badawcze w Polsce, które charakteryzują się różnorodnością obszarów wiejskich. Regionami z Polski są dwa województwa: woj. mazowieckie i woj. świętokrzyskie.

Kluczową kwestią w projekcie „RUSTIK” jest charakterystyka różnorodności obszarów wiejskich dokonana w kontrastujących regionach pilotażowych.

Regiony zostały podzielone na kategorie:

  • Województwie świętokrzyskim jako kategorię badań wskazano „brak wiodących funkcji”
  • Województwie mazowieckim badaniu poddane będą „zróżnicowane systemy produkcyjne”.

Podczas spotkania naukowcy przedstawili strukturę projektu oraz organizację techniczną tzw. metodologię w celu zdefiniowania pojęcia Funkcjonalnego Obszaru Wiejskiego.

Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Orońsko przedstawili szanse rozwoju Orońska oraz Gminy Orońsko, Szydłowca i Powiatu Szydłowieckiego, zwracając uwagę na atrakcje, położenie Orońska, rozwój mieszkalnictwa indywidualnego. Szanse, które stwarza trasa S-7 i planowana trasa S-12 oraz zasoby przyrodnicze w szczególności pokłady Krzemienia czekoladowego.

Zaproszeni goście z dużą uwagą słuchali o możliwościach rozwoju i pozytywnym nastawieniu lokalnych władz samorządowych do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Przekazana wiedza na temat krzemienia czekoladowego oraz plany związane z jego promocją wzbudziły szczególne zainteresowanie naukowców.

Po wspólnym omówieniu obszaru badawczego jakim jest powiat szydłowiecki zostaliśmy zapoznani z procesem przygotowań do przeprowadzenia badań.

Zostały nakreślone wspólne cele oraz rezultaty do osiągnięcia, następnie zostaną wdrożone działania w postaci nowych pomysłów oraz możliwe rozwiązania. W końcowym etapie będzie ocena rezultatów i refleksja nad doświadczeniami wynikającymi z danego cyklu.

Spotkanie zakończyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Kolejne spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. Podczas którego zostanie przedstawiona analiza badawcza i ankieta dla różnych środowisk (przedsiębiorcy, pracownicy, nauczyciele, rolnicy, działacze kultury i działacze społeczni). Ankieta wskaże kierunki przeprowadzenia badań.

Gośćmi spotkania ze strony środowiska naukowego i społecznego byli:

  • prof. Ewa Karolina Korcelli-Olejniczak – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  • Monika Szymańska – prezes Fundacji Na Rzecz Polskiego Rolnictwa (FDPA) z siedzibą w Warszawie.
  • Witold Makulski – Kierownik Biura Terenowego Fundacji (FDPA) w Radomiu.

Samorząd Powiatowy reprezentowali:

  • Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki
  • Roman Woźniak Przewodniczący Rady Powiatu
  • Szydłowieckiego a jednocześnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku.

Samorząd Gminy Orońsko reprezentowali:

  • Józef Bakuła Sekretarz Gminy
  • Milena Szymańska kierownik Referatu Administracyjno -Organizacyjnego.

smart

Info:  Urząd Gminy w Orońsku