Spotkanie nauczycieli, rodziców na sali gimnastycznej z p. Burmistrzem, Radnymi, przedstawicielami Kuratorium Oświaty w sprawie zmian proponowanych w gminie Szydłowiec.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym przyszłość „Kopernika” nie jest obojętna i są zainteresowane losem szydłowieckich placówek oświatowych.

ZAPRASZAMY