We wtorek w Urzędzie Gminy w Orońsku wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski przyjął grupę studentów z kilku przyrodniczych uniwersytetów z Czech, Belgii, Niemiec, Polski i Turcji, przebywająca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie w ramach projektu Think Camp – rozwój obszarów wiejskich z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań ,,smart solutions’’.

Wśród studentów były osoby różnej narodowości: Azerbejdżanu, Belgii, Indonezji, Polski, Tajlandii i Turcji.

Grupą studentów opiekowali się pracownicy naukowi SGGW pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Parlińskiej.

Studenci interesowali się walorami i potencjałem rozwojowym Gminy Orońsko oraz działaniami Lokalnej Grupy Działania (LGD),,Razem dla Radomki’’.

Uczestnikom spotkania przedstawiono 3 referaty i prezentacje:

Charakterystyka Gminy Orońsko z uwzględnieniem infrastruktury komunalnej, bezpieczeństwa, działalności kulturalnej i sportowej oraz promocji Gminy.
Potencjał i działalność LGD ,,Razem dla Radomki’’- przedstawiony przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia Cezarego Nowek.

Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego – przedstawiony przez Katarzynę Kerneder-Gubała z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Materiały o Gminie Orońsko przygotował i przedstawił zespół pracowników Urzędu Gminy: Milena Szymańska, Izabela Falińska, Agnieszka Grabowska i Roman Woźniak.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał materiały promocyjne, od władz Gminy Orońsko książkę,, Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego’’ oraz ulotkę o postaci i działalności profesora Stefana Krukowskiego.

Po części wykładowej uczestnicy zwiedzali teren odkrywki kopalni krzemienia w Orońsku, po którym oprowadzała Katarzyna Kerneder-Gubała.

Następnie grupa studentów i naukowców zwiedzała wystawy w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku.

Przedstawiciele Gminy Orońsko zostali zaproszeni do SGGW w Warszawie na podsumowanie pobytu studentów w Polsce i prezentacje pomysłów, propozycji działalności, rozwoju i promocji odwiedzonych miejsc.

Info i foto: Urząd Gminy w Orońsku