Dzieci z powiatu szydłowieckiego odniosły sukces na XI Ogólnopolskim Biennale Plastyczno-Fotograficznym Dzieci i Młodzieży „Przyroda” w Radomiu.

Konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród młodych artystów z całej Polski. W tym roku wpłynęło 791 prac.

Podczas wernisażu w „Resursie Obywatelskiej” w Radomiu nagrody odebrali:

  • Marcel Błach
  • Nadia Wójcikowska
  • Julia Szymańska
  • Zuzanna Kozieł

Nagrodzone dzieci z naszego terenu to uczestnicy warsztatów fotograficznych prowadzonych
przez Ingę Pytkę-Sobutkę, tegoroczną stypendystę Ministra Kultury.

Cieszy fakt, że podczas uroczystego wernisażu w Resursie Obywatelskiej w Radomiu, jury
zwróciło szczególną uwagę na wysoki poziom prac fotograficznych właśnie dzieci ze
Świetlicy w Orońsku.

Tak duży sukces w ogólnopolskim konkursie, podopiecznych, którzy biorą udział w
warsztatach dopiero od kilku miesięcy, świadczy o wysokim poziomie zajęć oraz
niewątpliwym talencie i kreatywności dzieci.

Warsztaty odbywają się w Gminie Orońsko i polegają w głównej mierze na spotkaniach
zogniskowanych wokół fotografii mobilnej. Projekt jest prowadzony we współpracy z Gminą
Orońsko, a w szczególności ze Świetlicą w Orońsku.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.