Tag: Nie daj się nabrać

Nie daj się nabrać !!! Sprawdź zanim podpiszesz!

Nie daj się nabrać !!! Sprawdź zanim podpiszesz!

Wiadomości lokalne - ogolne
0
490
Szanowni Państwo, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z sześcioma instytucjami publicznymi: Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, Narodowym Bankiem Polskim oraz Policją jest współorganizatorem kampan ...