Wieś położona na południowy wschód od Orońska, przy drodze powiatowej 34472.

We wsi funkcjonuje świetlica jednostki ochotniczej straży pożarnej.