Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu, promujący dbałość o kulturę słowa i rozwijający potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, budzi coraz większe zainteresowanie nauczycieli i uczniów szkół z Powiatu Szydłowieckiego. Do organizacji 6 edycji konkursu pięknego czytania włączyła się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu organizując dla uczestników konkursu zabawy językowe w trakcie obrad jury.

Przed konkursem Kinga Janicka – nauczycielka języka polskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, wygłosiła krótki referat o tym na co zwrócić uwagę przygotowując się do tego typu konkursów.

Uroczystego otwarcia dokonali: Roman Woźniak – Wicestarosta oraz Joanna Strzelecka, Kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Uczestnicy mieli za zadanie pięknie przeczytać przygotowany wcześniej pod okiem nauczyciela dowolny fragment książki. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w następującym składzie:

1. Irena Adamska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Szydłowcu.

2. Elżbieta Szymańska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu.

3. Kinga Janicka – nauczycielka języka polskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

4. Aneta Furmańska – inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

5. Monika Pawłowska-Szymkiewicz – kierownik Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu.

Komisja przyznała tytuły: Mistrza Pięknego Czytania i Wicemistrza Pięknego Czytania oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI

I kategoria: uczestnicy z klas I-III:

Mistrz Pięknego Czytania – Wiktoria Sławińska – PSP Wola Lipieniecka

Wicemistrz Pięknego Czytania – Klaudia Maślarz – PSP nr 2 w Szydłowcu

Wicemistrz Pięknego Czytania – Nikola Pinda – PSP Skłoby

wyróżnienie – Jakub Ostrowski – PSP Pawłów

II kategoria: uczestnicy z klas IV-VI

Mistrz Pięknego Czytania – Małgorzata Głowacka – PSP Skłoby

Wicemistrz Pięknego Czytania – Karolina Łukawska – ZSP Zbijów Mały

Wicemistrz Pięknego Czytania – Julia Piątek – PSP nr 1 w Szydłowcu

wyróżnienie – Julia Kisiel – PSP nr 2 w Szydłowcu

wyróżnienie – Anna Białek – PSP Chlewiska

wyróżnienie – Piotr Tuziemek – PSP nr 1 w Szydłowcu

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

piekneczytanie1 2015

piekneczytanie3 2015

piekneczytanie4

23

piekneczytanie5

piekneczytanie6