Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” (MIWIS MAZOWSZE 2019), przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na modernizacji i remoncie obiektów sportowych już istniejących.

Wsparcie uzyskało 116 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to kwota 10 000 000 zł.

Wśród Gminy które otrzymały dofinansowanie znalazła się Gmina Orońsko.

Skatepark zostanie wybudowany na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku w bliskim sąsiedztwie zespołu boisk należących do Gminnego Klubu Sportowego „Oronka” i Orlika Gminnego oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Skatepark stanowił będzie uzupełnienie powstającego w etapach parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Topolowej, który obecnie składa się z siłowni zewnętrznej dostosowanej do osób o różnym stopniu sprawności, zestawu street workout, stołu do ping-ponga, placu zabaw oraz altany.

Wartość dotacji wyniosła 63 500 zł. natomiast pozostała część środków finansowych stanowią środki z budżetu gminy.

Budowa skateparku zakończy się jeszcze w tym roku.