Na przełom marca i kwietnia 2020 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową powiatowych odcinków dróg: Jastrząb – Gąsawy Rządowe oraz Szydłowiec – Majdów (ul. Książek Majdowski).

Tegoroczne kluczowe inwestycje Powiatu Szydłowieckiego będą wykonane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem odpowiednio: 1 778 971 zł oraz 3 398 138 zł. Umowy w tej sprawie, Wojewoda Mazowiecki zawarł z przedstawicielami powiatu 11 grudnia 2019 r.

Droga relacji Jastrząb – Gąsawy Rządowe zostanie poszerzona do 6 metrów na odcinku 3343 m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości 9 cm. Inwestycja obejmuje ponadto budowę chodnika na długości blisko 800 m, budowę zatok komunikacji zbiorowej, budowę zjazdów indywidualnych bramowych i szlakowych, regulację rowów przydrożnych oraz wykonanie poboczy umocnionych kruszywem i poboczy o nawierzchni bitumicznej. Wartość robót to ponad 2 mln zł.

Droga relacji Szydłowiec – Majdów na odcinku ul. Książek Majdowski (1809 m) także zostanie poszerzona do 6 metrów oraz zyska dodatkowo ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 2,5 m. Roboty budowlane, których zakończenie planowane jest na koniec września, uwzględniają ponadto poszerzenie istniejącego obiektu mostowego, budowę zatoki komunikacji zbiorowej, budowę zjazdów indywidualnych, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem i regulację rowów przydrożnych. Inwestycja opiewa na kwotę blisko 3,8 mln zł.

Wykonawcą obu zadań jest wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego firma Budromost Starachowice.