Wieś położona na zachód od Orońska przy skrzyżowaniu dróg powiatowych do Omięcina (34484) oraz do Wysokiej w gminie Szydłowiec (33385). (Park w CRP w Orońsku 10)

W Zaborowiu w 1932 roku Józef Marzec i Stanisław Wysmoliński, wdzięczni za wydzierżawienie terenu i sadzawki, wystawili murowaną kapliczkę domkową z figurą św. Jana Nepomucena.

Od roku 1986 działa w świetlicy Zespół Obrzędowy „Zaborowianki” prezentujący dawne pieśni i przyśpiewki z Zaborowia i okolic. Pieśni te śpiewano przy tkaniu kądzieli i darciu pierza. Zespół nagrał dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu dwa filmy edukacyjne: „Od rośliny do tkaniny” oraz „Kto ma żytko ten ma wszytko”. (Park w CRP w Orońsku 8) Zespół otrzymał na wielu przeglądach i konkursach liczne nagrody, m.in.: I miejsce na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w 2001 i 2002 roku, I nagrodę w Mazowieckim Przeglądzie Działalności Artystycznej Zespołów Wiejskich w Płocku w 2001 roku, I i II nagrodę na IX i X Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle w 2003 i 2004 roku, I nagrodę za widowisko „Pieczenie chleba” na I Mazowieckim Festiwalu Teatrów Obrzędowych w Warszawie. (Park w CRP w Orońsku 9) Od 1997 roku w świetlicy wiejskiej organizowany jest w lipcu Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujący Zwyczaje i Obrzędy, którego patronem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.