W piątek 17 stycznia w Szydłowcu rozpoczną się centralne uroczystości 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram zbliżających się uroczystości.

PROGRAM

Piątek

17.01.2020 r. Szydłowiec

15:00 Rozpoczęcie centralnych uroczystości 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego – Rynek Wielki w Szydłowcu, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

15:30 Msza św. w intencji Powstańców 1863r. i Ojczyzny w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca – Kościół św. Zygmunta

16:30 Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Aleksandra Malanowicza.

16:40 Przejazd na groby Powstańców na cmentarz parafialny.

16:50 Złożenie kwiatów przy Kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej, Narutowicza.

17:00 Uroczystości patriotyczne – Zamek w Szydłowcu.

Rozpoczęcie XIV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Szydłowiec -Wąchock

18.00 Wymarsz na trasę marszu, zakwaterowanie – Szkoła, Sadek 170.
20.00 Uroczystości przy krzyżu powstańczym, wspólne śpiewanie pieśni – Sadek.

Sobota

18.01.2020 r. Sadek – Kierz Niedźwiedzi – Zbijów Mały – Mirzec

8:00 Zawody strzeleckie – teren szkoły w Sadku.

12:00 Uroczystości przy mogile powstańczej z 1863 r., modlitwa, Apel Pamięci, salwa honorowa, okolicznościowe przemówienia, ognisko, poczęstunek – Kierz Niedźwiedzi.

14:00 Konkurs Historyczny dla uczniów i strzelców, poczęstunek – PSP w Zbijowie Małym.

15:00 Program artystyczny w wykonaniu uczniów, ogłoszenie wyników konkursu historycznego – wręczenie nagród; okoliczne przemówienia.
18:00 Uroczysta Akademia, program artystyczny w wykonaniu uczniów, ogłoszenie wyników zawodów strzeleckich – wręczenie nagród, okoliczne przemówienia – PSP w Mircu.

19:30 Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów, cmentarz parafialny w Mircu.

19:30 Zakwaterowanie, kolacja; zajęcia edukacyjno-wychowawcze, capstrzyk.

Rozpoczęcie XXVII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Suchedniów – Bodzentyn

Sobota

18.01.2020 r. Suchedniów – Bodzentyn

7:30 Msza Św. w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji Powstańców 1863 r.

8:30 Przemarsz ulicą Bodzentyńską.

8:45 Uroczystości przy krzyżu przedpowstańczym ul. Bodzentyńska.

9:30 Wymarsz XXVII Marszu Szlakiem Powstańców 1863r. Suchedniów – Bodzentyn

10:30 Odpoczynek w Michniowie.

12:00 Wejście do Wzdołu Rządowego, opłatek – Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”.

14:00 Wymarsz na szlak Marszu.

15:05 Przybycie do Bodzentyna, dołączenie pocztów sztandarowych, uczniów szkół, gości.

15:10 Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego – Urząd Miasta Bodzentyn.

15:15 Przemarsz, defilada przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bodzentyna, prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci.

15:30 Uroczystości na Górnym Rynku, salwa honorowa, apel poległych.
oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci, przysięga strzelców Z.S „Strzelec”, złożenie kwiatów, zakończenie Marszu.

Niedziela

19.01.2020r. Wąchock

9:00 – 10:45
Zwiedzanie muzeum „Walk narodowowyzwoleńczych” w Opactwie Cystersów.

11:00 Rozpoczęcie uroczystości – dworek ul. Langiewicza. Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnik Generała Mariana Langiewicza.

11:15 Uroczystości państwowe przy pomniku Generała Mariana Langiewicza.

12:00 Uroczysta msza Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

14:00 Zakończenie uroczystości, poczęstunek w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego.