4 stycznia 2023 roku, Pani Zofia Kania, mieszkanka Szydłowca, świętowała swoje setne urodziny.

Spotkanie z dostojną jubilatką z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej oraz najbliższej rodziny miało miejsce w szydłowieckim zamku.

Pani Zofia urodziła się 4 stycznia 1923 roku, jest osobą wielce zasłużoną, należy do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Szydłowcu, jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło Szydłowiec oraz Światowego Związku Żołnierzy AK Skarżysko – Kamienna.

Nasza mieszkanka, obchodząca setne urodziny należy do pokolenia głęboko doświadczonego w dziejach Polski, które stawało przed różnymi wyzwaniami. Była świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Z okazji tego wspaniałego jubileuszu, podczas uroczystości życzenia Pani Zofii złożył pracownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, który przekazał okolicznościowy list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i burmistrz Szydłowca Artur Ludew wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Szydłowcu Jadwigą Kopycką.

Burmistrz w imieniu całego samorządu życzył Pani Zofii dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze lata wypełnione szacunkiem oraz miłością najbliższych.

Był to wielki dzień dla naszej mieszkanki, Pani Zofia z wzruszeniem przyjęła życzenia i dziękowała za godne uhonorowanie.

tekst i foto: UM w Szydłowcu