24 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawach.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Edwarda w Gąsawach Rządowych, w intencji strażaków i ich rodzin, którą koncelebrowali: ks. proboszcz parafii Krzysztof Świątek oraz kapelan powiatowy strażaków ksiądz kanonik Adam Radzimirski.

Po przemarszu na teren świetlicy w Gąsawach Rządowych złożony został meldunek przez dowódcę uroczystości Andrzeja Brachę, który pełnił funkcję zarówno druha OSP Gąsawy jak i wójta gminy Jastrząb. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie sztandaru i wręczenie odznaczeń dla zasłużonych druhów.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz: poseł na sejm RP Agnieszka Górska, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, wicestarosta powiatu szydłowieckiego Anita Gołosz, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu Paweł Sokół, zastępca komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu Paweł Górski, dowódca JRG w Szydłowcu Arkadiusz Madej, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu Aleksy Sasin, przewodniczący Rady Gminy Sławomir Bińkowski, sekretarz gminy Jastrząb Albert Bobrowski, kierownik ref. Administracyjno-organizacyjnego Agnieszka Dąbrowska, pracownik Urzędu Gminy Jastrząb Dorota Sykulska, dyrektor PSP w Gąsawach Marzena Sadza, sponsorzy m.in. Albert i Małgorzata Zakonnik, przedstawiciele społeczności lokalnej kierownik Zespołu Ludowego Gąsawianki Helena Motyka, prezes KGW Nowoczesne Babcie Bożenna Arak oraz delegacje członków OSP z terenu powiatu szydłowieckiego – OSP Dobrut, OSP Wola Lipieniecka, OSP Nowy Dwór, OSP Jastrząb, OSP Bieszków Górny, OSP Rogów.

Po oficjalnych wydarzeniach, uczestnicy obchodów udali się na poczęstunek przygotowany przez OSP w Gąsawach.

Info. i foto. gmina Jastrząb