Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. /poniedziałek/godz. 12.30 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017
– 2030;
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
c) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłowiec instrumentem płatniczym;
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
e) zmiany uchwały Nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.