Gmina Szydłowiec skutecznie aplikowała o pieniądze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wojewódzcy radni podejmując uchwałę, na mocy której OSP z naszego regionu otrzymają dofinansowania na doposażenie swoich jednostek, przychylili się do wniosku przygotowanego przez Wydział Funduszy Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Na liście beneficjentów Samorządu Mazowsza nie zabrakło naszych jednostek. OSP Jankowice i OSP Wysoka otrzymają po 11 126,00 zł. Pozyskane środki pozwolą na doposażenie w specjalistyczny sprzęt strażacki.

To ważna wiadomość dla druhów, ponieważ środki te pomogą w wywiązywaniu się z powierzonych zdań. Co więcej, polepszą jakość wykonywanych misji.

Warto zaznaczyć, że w samym województwie mazowieckim funkcjonuje niemalże 2 000 jednostek OSP. Liczba ubiegłorocznych wyjazdów wprawia w osłupienie, alarm został podniesiony ponad 55 000 razy!

info: UM Szydłowiec
zdjęcie: OSP Wysoka