W dniach 7-8 września odbyły się w Szydłowcu uroczystości upamiętniające 82. rocznicę bitwy pod Barakiem, stoczonej w ramach wojny obronnej Polski 1939 roku.

Wyjątkowy charakter patriotycznego wydarzenia, organizowanego corocznie przez Powiat Szydłowiecki, Gminę Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej we współpracy z Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, podkreśla fakt objęcia obchodów patronatem Biskupa Polowego Wojska Polskiego i Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Uroczystości rozpoczęły się wieczorem 7 września, mszą świętą doprawioną w kościele parafialnym w Szydłowcu w intencji żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w obronie Ojczyzny we Wrześniu 1939 r. Patriotyczne kazanie wygłosił kapelan Straży Granicznej ks. komandor porucznik SG Ryszard Preuus. We mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz poczty sztandarowe: Powiatu Szydłowieckiego, Gminy Szydłowiec, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – oddział Szydłowiec, NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – oddział Szydłowiec, Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego w Wysokiej, PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku, PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Uczestnicy nabożeństwa po jego zakończeniu udali się w asyście Kompanii Honorowej Straży Granicznej na kwatery wojenne cmentarza parafialnego w Szydłowcu, by wziąć udział w „Apelu Poległych”, przygotowanym przez społeczność Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Krzyże na żołnierskich mogiłach z tafli mroku rozświetlały pochodnie i znicze. Stan zadumy i modlitwy w wieczornej ciszy łamało oficerskie wezwanie: „Stańcie do Apelu!”. Symboliczną komendą zostali przywołani bohaterscy żołnierze oraz synowie i córki ziemi szydłowieckiej, którzy toczyli śmiertelną walkę o wolność narodu oraz o godność i honor Ojczyzny:

Wzywam Was! Bohaterscy żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy w składzie 163 i 165 pułku piechoty rezerwowej z 36 Dywizji Piechoty polegli pod Piłą, Kazanowem, Antoniowem i Barakiem.

Wzywam Was bohaterscy dowódcy bitwy pod Barakiem: pułkowniku Nakoniecznikoff-Klukowski, pułkowniku Gromadzki, majorze Andrychowski, kapitanie Pruski, rotmistrzu Riczko.

Wzywam Ciebie kapralu Adolfie Misztalu, żołnierzu 10 Pułku Artylerii lekkiej, który zginął w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku,

Wzywam Ciebie plutonowy Józefie Dobiaszu, żołnierzu września 1939 roku, jeńcu sowieckich łagrów, żołnierzu 3 dywizji Strzelców Karpackich, uczestniku bitwy o Tobruk i Monte Cassino.

Wzywam Was żołnierze partyzanckiego 3 batalionu 72 pułku AK, podobwodu Szydłowiec.

Wzywam Ciebie ich dowódco majorze Krzysztofie Hofmanie„Cyprianie”- Honorowy Obywatelu miasta Szydłowca.

Wzywam Ciebie poruczniku Stanisławie Szmoniewski, żołnierzu 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939, nauczycielu szkoły powszechnej w Szydłowcu, zamordowany w Katyniu.

Wzywam Ciebie pułkowniku Juliuszu Zygmuncie Skorupka-Padlewski żołnierzu 1920 roku i kampanii wrześniowej, zamordowany w Katyniu, którego dębem pamięci opiekuje się młodzież z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

STAŃCIE DO APELU

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wołam Was! Porucznika Lesława Dworaka „Borutę” i Podchorążego Tadeusza Barszcza- „Pioruna”, którzy w czasach pogardy i zakłamania w czas stalinowskiej nocy, zadbali o upamiętnieniu na tym cmentarzu poległych żołnierzy września i kolegów z AK.

Was wzywam!

Pochodzący z szydłowieckiej ziemi żołnierze, partyzanci i członkowie ruchu oporu, więźniowie hitlerowskich obozów śmierci i stalinowskich katowni, którzy złożyliście najwyższą, ofiarę za wolność i niepodległość Ojczyzny.

Was wzywam żołnierzy partyzantki antykomunistycznej Ryszarda Szelocha pseudonim „Kruk” i Stanisława Stefańskiego pseudonim „Sowa”

STAŃCIE DO APELU

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Dla uczczenia pamięci o Obrońcach Ojczyzny kompania honorowa Straży Granicznej oddała salwę honorową. Po niej trębacz orkiestry reprezentacyjnej SG odegrał sygnał „Śpij Kolego”. Następnie delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Obronie Ojczyzny 1939-1944.

W uroczystości udział wzięli m.in.: delegacja Nadwiślańskiego Oddziału Staży Granicznej w Warszawie z Komendantem Placówki SG w Lesznowoli ppłk SG Mariuszem Kiszczakiem i mjr Tomaszem Zdzienickim, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski i dyrektor radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Dawid Ruszczyk, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i radni Rady Powiatu w Szydłowcu, delegacja Gminy Szydłowiec z Przewodniczącym Rady Markiem Arturem Koniarczykiem i zastępcą burmistrza Anetą Furmańską, Przewodniczący Rady Gminy w Orońsku Sylwester Różycki, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – oddział Szydłowiec z prezesem stowarzyszenia Zofią Pawlak, przedstawiciel Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Marek Sokołowski, rodzina poległego w bitwie i spoczywającego na szydłowieckim cmentarzu por. Józefa Kopytka, przedstawiciele duchowieństwa – kapelan SG ks. kmdr por. Ryszard Preuus, ks. kan. Adam Radzimirski, ks. Paweł Lichota – wikariusz szydłowieckiej parafii, Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu insp. Jacek Różański i bryg. Paweł Górski, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Nazajutrz, dnia 8 września – w dzień rocznicy stoczonej bitwy, uroczystości kontynuowano z ceremoniałem wojskowym przy pomniku „Żołnierzy Września 1939” w Baraku k. Szydłowca. W obchodach, które uświetniła Kompania Honorowa Straży Granicznej, wzięli udział przedstawiciele Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Samorządu Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Szydłowiec, reprezentanci związków i stowarzyszeń kombatanckich, delegacie szkół i instytucji oraz mieszkańcy Szydłowca, Baraku i Woli Korzeniowej. Przy nowo postawionej tablicy pamiątkowej, słowo do zebranych skierował starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.


info: Powiat Szydłowiec