Wśród zgromadzonych byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Waldemar Kordziński – dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu i Rafał Rajkowski – kierownik radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, mjr Sławomir Głowiński – zastępca Komendanta WKU Radom, nad kom. Jarosław Popczyński – Komendant Powiatowy Policji, Zbigniew Sobierajski – Komendant Straży Miejskiej, Adam Wlazło – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Cezary Sierawski – Radny Rady Powiatu oraz Naczelnicy Urzędu Miejskiego i Dyrektorzy placówek oświatowych.

– Zgromadziliśmy się tutaj, aby przekazać dziedzictwo naszych ojców następnym pokoleniom. 73 lata temu, 27 września 1939 roku powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa, dająca początek budowie Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu w skali światowej.(…) Jednym z kluczowych działań organów PPP było kształcenie młodych Polaków, żeby wiedzieli, że naród polski nie może zginąć – mówiła do zgromadzonych Zofia Pawlak – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Szydłowcu.

Głos zabrał również Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, który podziękował organizatorom za wyjątkową oprawę uroczystości i powiedział, że Szydłowiec organizując żywe lekcje patriotyzmu, daje piękny przykład krzewienia pamięci.

Delegacje kombatanckie oraz Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Wicemarszałek Leszek Ruszczyk, Waldemar Kordziński – dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu i Rafał Rajkowski – kierownik radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego udali się do Korzonka, w miejsce stracenia 14 Polaków rozstrzelanych we wrześniu 1944 r. gdzie również złożono kwiaty. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz Andrzej Jarzyński, który podziękował zgromadzonym za godne uczczenie obchodów i przekazywanie patriotycznych wartości młodszym pokoleniom.

źródło://http://szydlowiec.pl///