Uroczystości odbędą się we wtorek 27 września 2016 roku.

Przebieg uroczystości:

11.00 Rozpoczęcie uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wschodnia 19

11.10 „Polskie Państwo Podziemne – śpiewajmy pamięć” – program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. IVa pod kier. wicedyrektor Grażyny Olesińskiej

11.50 Przemarsz do Parku Niepodległości, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

12.10 Przemarsz na plac Liceum Ogólnokształcącego i złożenie kwiatów pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

12.30 Złożenie kwiatów w miejscu straceń w lesie w Korzonku