prof. AJD Włodzimierz Kulej urodził się w 1955 roku. Artysta malarz, profesor w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia odbył na kierunku Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie. Dyplom zrealizował w Pracowni Malarstwa prof. Leona Macieja w roku 1985. Z macierzystą uczelnią związany od 1990 roku. W 1995 r. uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu kwalifikacje l stopnia w dziedzinie: Sztuki plastyczne, dyscyplina: Malarstwo, a w 2004 r. zrealizował tamże – w tej samej dyscyplinie – przewód habilitacyjny. Od 2000 r, jest członkiem Kapituły Nagrody Prezydenta m. Częstochowy w dziedzinie sztuki. Uprawia malarstwo i rysunek. Prace prezentował na 44 wystawach indywidualnych i 110 ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą.

Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa im. R.Pomorskiego, BWA Katowice.

1987r. II Nagroda i stypendium MKiSZ w Konkursie Malarstwa im. J.Spychalskiego, BWA Poznań.

1988 – Grant Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, BWA Szczecin.

1991 – Nagroda Główna Ministra Kultury i Sztuki na I Triennale Sztuki Sacrum, BWA Częstochowa.

1993 – Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za całokształt twórczości.

1997 – Wyróżnienie w II Jesiennym Salonie Plastyki, BWA Ostrowiec Świętokrzyski

2014 – Wyróżnienie w 4 Międzynarodowym Biennale Obrazu ” Quadro Art ” – Łódź