Wybory Samorządowe 2018 już 21 października! Przedstawiamy naszym czytelnikom kandydaturę Andrzeja Koniarczyka, który startuje w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego z Okręgu nr 1 (Miasto i Gmina Szydłowiec) z ramienia KWW Porozumienie Gospodarcze.

Kilka słów do wyborców:

Jako osoba pełniąca zaszczytną funkcję radnego powiatowego będę starał się służyć pomocą i radą mieszkańcom Powiatu. Chcę mieć realny wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji mających wpływ na życie naszej społeczności. Jestem otwarty na głos społeczeństwa, lubię i umiem słuchać ludzi

  • Rodzina, pomoc osobom najbardziej potrzebującym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, (współfinansowanie zatrudnienia)
  • Kreowanie młodych talentów, szeroko pojęta polityka; – stop dla opuszczania regionu przez młodych wykształconych ludzi
  • Należy nawiązać współpracę z przedsiębiorcami istniejącymi już na rynku, przeprowadzać analizę zapotrzebowania na pracowników o konkretnych kwalifikacjach.
  • Ulgi dla przedsiębiorców tworzących kolejne miejsca pracy dla wszystkich grup społecznych.
  • Przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń, kursów, podnoszących poziom wykształcenia.
  • Wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
  • Promowanie specjalistów i firm z terenu powiatu wykorzystując środki masowego przekazu zarówno te lokalne jak i te o szerszym zakresie oddziaływania co będzie miało korzystny wpływ zarówno na ich obroty, rozwój, a co za tym idzie miejsca pracy dla mieszkańców powiatu.
  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii z korzyścią dla mieszkańców powiatu

Powiat szydłowiecki dzięki swojemu położeniu geograficznemu posiada wspaniałe, lecz mało znane miejsca dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region. W okolicach znajdującego się na naszym terenie najwyższego szczytu woj. mazowieckiego tj. Góry Altana (407 m n.p.m) można wybudować taras widokowy, który odpowiednio wyposażony stanie się jedną z największych atrakcji Powiatu. Powstaną kolejne miejsca pracy, będzie można promować lokalne dobra. Należy wytyczyć szlaki turystyczne w przepięknym górskim rejonie położonym na terenie naszego Powiatu. Dla polepszenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej należy dołożyć wszelkich starań dla stworzenia kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Las Korzonek to również wykorzystywanie piękna terenu przy niedużym nakładzie. Należy uporządkować trasy biegowe, oznaczyć, które w okresie zimowym również mogą popularyzować narciarstwo biegowe. Wykorzystując obecną infrastrukturę ( Schronisko młodzieżowe, stołówka, boisko wielofunkcyjne) i łącząc z inwestycjami stworzy się wspaniałe miejsce dla wypoczynku kolonijnego, obozów sportowych, dzięki czemu powiat zyska dodatkowe przychody i zwiększy się atrakcyjność turystyczną . Dofinansowanie tych inwestycji można uzyskać z różnych źródeł min. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Regionalny Program Operacyjny Woj. Maz., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze dla Mazowsza. Od najmłodszych lat związany jestem z MKS Szydłowianka Szydłowiec, który od bardzo dawna jest wspaniałą wizytówką miasta i powiatu. Wychowało się w nim wielu wspaniałych ludzi, nie tylko zawodnicy piłki nożnej, ale wspaniałe osobistości. Dlatego nie jest mi obojętne dobro tego tak zasłużonego Klubu, trzeba pomagać w procesie szkolenia dzieci i młodzieży, jak i drużyny seniorów. Potrzebna jest współpraca między Klubami z regionu w celu podjęcia wspólnych kierunków działań mających na celu promowanie młodych zdolnych zawodników, którzy będą naszą wspaniałą wizytówką . Mamy w środowiskach sportowych, w całym kraju osoby, które odniosły sukces , a ich pomoc jest tutaj nieoceniona . Przy rozbudowanej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej należy realnie pomyśleć o utworzeniu klas sportowych, dalej idąc Szkoły Mistrzostwa Sportowego, współpracującej z jednym z wielkich klubów, które chętnie chcą współpracować z mniejszymi ośrodkami tworząc tam tzw. kluby satelity, którym to oferują bardzo bogatą ofertę pomocniczą. Po zwiększeniu dotacji i pomocy dla klubów, stowarzyszeń sportowych oraz osób , które działają w sporcie kwalifikowanym, jak i tym amatorskich, promując aktywne formy spędzania czasu dla wszystkich grup społecznych . Działania te zwiększą promocję Powiatu na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym jak i również międzynarodowym. Notka biograficzna: Andrzej Koniarczyk, lat 42, urodzony w Szydłowcu. Żonaty, żona Izabela, troje dzieci, córka Eliza lat 12, synowie Kacper lat 15 i Krystian lat 20 Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Rzeszowski – magister wychowania fizycznego, Studia podyplomowe: – oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu, – zarządzanie oświatą Policealne Studium Ekonomiczne – technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja transportu samochodowego Trener piłki nożnej, nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego (od 13 lat), Powiatowy Koordynator ds. Sportu i Kultury Fizycznej (od 14 lat) Proszę o Wasz głos w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego. Startuję z listy KWW Porozumienie Gospodarcze, lista nr 20,  pozycja nr 10.

Andrzej Koniarczyk