Dzieci z ogromną niecierpliwością oczekiwały na spotkanie z osobą znaną im z telewizyjnego programu. Pani Anna Maria Wesołowska rozmawiała z dziećmi na trudne tematy związane z przestępczością nieletnich, omawiała zagrożenia na jakie narażone są osoby w ich wieku. Przedstawiła uczniom przykładowe sprawy sądowe, w których orzekała, a każda z tych spraw dotyczyła konfliktu młodego człowieka z prawem.

Pani sędzia dużo mówiła o wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i o tym, jak szybko w tej zmieniającej się rzeczywistości można stać się ofiarą tych zjawisk. Starała się uświadomić dzieciom, że to co dla nich często wydaje się być tylko niewinnym dowcipem, wybrykiem, żartem może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

Było to bardzo pouczające spotkanie, które uświadomiło uczniom, że wiele problemów można rozwiązać w inny sposób nie wchodząc w konflikt z prawem. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali autografy od pani sędzi oraz zrobili sobie z nią pamiątkowe zdjęcia.

Info: Dorota Suligowska