Od 143 właścicieli nieruchomości odebrano łącznie 265,9Mg wyrobów zawierających w swoim składzie azbest.

Na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Szydłowiec” gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji bezzwrotnej w kwocie 72 740,66 zł (85%) wartości całego zadania. Pozostałe 15% w wysokości 12 836,60 zł pokryte zostało z budżetu gminnego.