Program realizowany jest w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Program B&N stanowi zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych i wpisuje się w Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Realizowany będzie poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego. Koordynatorem projektu w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu jest p. Justyna Pisarek.

Cele programu:

  1. Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku.
  2. Efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
  3. Zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.

Formy działalności, m.in.:

  1. Propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym
  2. Promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  3. Prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
  4. Organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii
  5. Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii.

bn2