Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem
i letnimi wjazdami. W trosce, aby czas ten spędzony był w bezpieczny sposób Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu udostępnia materiały informacyjno-edukacyjne, które mogą uchronić społeczeństwo przed różnego rodzaju niebezpieczeństwem zdrowotnym.