16 maja rozpoczęto roboty budowlane związane z budową 23 miejsc postojowych oraz chodnika przy ul. Wschodniej.

Prace są w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych i chodnika na działkach gminnych nr 4205 i 5704/6”.

Wykonawcą robót jest firma P.H.U. MARBRUK Marcin Jakubczyk.

Wartość robót budowlanych wynosi 112.302,54 zł brutto.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu